Za saradnike

Posvećeni smo deljenju stručnih tekstova koji odražavaju najnovija dostignuća i trendove u medicini, sa ciljem obogaćivanja znanja i prakse zdravstvenih profesionalaca.