CDSA

CDSA +

Šta uključuje ‘DETALJNA ANALIZA STOLICE CDSA’?

Detaljna analiza stolice (CDSA) je napredni test koji nudi sveobuhvatan pregled celokupnog zdravlja gastrointestinalnog (GI) traktata. Ovaj profil stolice pruža informativan i fleksibilan pregled gastrointestinalnih funkcija.

Analizom se ocenjuje:

 • Varenje / Absorpcija;
 • Himotripsin;
 • Kratkolančane masne kiseline (SCFA);
 • Vlakna iz mesa i povrća;
 • Masti;
 • Metabolički markeri creva;
 • Blagotvorne masne kiseline kratkog lanca (SCFA) sa n – butiratom;
 • n – butirat;
 • Beta-glukuronidaza;
 • pH;
 • SCFA distribucija;
 • Fecalni Laktoferin;
 • Makroskopski pregled stolice (boja, sluz);
 • Okultno krvarenje;
 • Mikrobiološki markeri creva;
 • Korisne bakterije;
 • Dodatne bakterije;
 • Gljivice.

CDSA test je procena odabranog skupa biomarkera stolice. Ova analiza stolice procenjuje markere za varenje / apsorpciju, metaboličke markere creva, mikrobiološke markere creva. CDSA može otkriti važne kliničke informacije o uzrocima mnogim uobičajenim simptomima kao što su gasovi, nadimanje, bol u stomaku, dijareje i opstipacije.

Zašto se određuje i kod koga ga treba određivati?

CDSA test stolice pruža trenutne, primenljive kliničke informacije za pacijente koji se žale na gastrointestinalne probleme.

Pomaže kliničarima u utvrđivanju uzroka probavnih tegoba i podržava identifikaciju ciljanih tretmana.

Namenjen je osobama koje imaju hronične probleme na nivou digestivnog trakta, kao i osobama koje se hrane jednoliko i usled toga imaju digestivne probleme i neprijatne simptome kao što su gasovi, nadimanje, probavne smetnje, bol u stomaku, dijareje i opstipacije.

Vrsta uzorka i vreme kada se uzima uzorak

Analiza se vrši na bazi jednog uzorka stolice. Uzorak je potrebno dostaviti u laboratoriju posebnu posudicu za fekalni uzorak (dobićete specijalni komplet za uzorkovanje).

Uzorak: Stolica/feces.