Salivarni kortizol

Salivarni kortizol +

Šta je Salivarni kortizol?

Kortizol je poznat kao „hormon stresa“ jer učestvuje u odgovoru organizma na stres. To je kortikosteroidni hormon koji nastaje u kori nadbubrežne žlezde, odgovoran za povećanje krvnog pritiska i nivoa šećera u krvi. Za većinu populacije su tipične varijacije nivoa kortizola u zavisnosti od doba dana.

Jutarnji nivo ostiže svoje najviše koncentracije 30 do 45 minuta nakon buđenja, zatim postepeno opada u toku dana i dostiže svoje najniže koncentracije kasno uveče između 24h i 04h. Jutarnji kortizol može da bude i 10 puta veći od večernjih vrednosti.

Zašto se određuju i kod koga ga treba određivati?

Kortizol ima značajnu ulogu u procesu upale, učestvuje u regulisanju metabolizma ugljenih hidrata, masti i proteina i u različitoj meri deluje na brojne sisteme organa u telu čoveka.

Salivarni kortizol je mera aktivnog slobodnog kortizola koji prati ritam serumskog ili kortizola iz plazme, u zavisnosti od doba dana.

Salivarni kortizol je realan indikator slobodnog oblika kortizola u krvnoj plazmi. Nevezani kortizol je biološki aktivan oblik cirkulišućeg hormona, a njegova koncentracija je nezavisna od promena koncentracije transportnog proteina.

Vrsta uzorka i vreme kada se uzima uzorak

Za potrebe testa primenjujemo protokol uzorkovanja salive (pljuvačke) koji je jednostavan i omogućava često i jednostavno uzorkovanje bez stresa.

Za testa pacijent dobija posebne bočice za sakupljanje salive koje se nazivaju salivete, kao i Uputstvo za pravilno sakupljanje uzorka salive.

Uzorak: Pljuvačka (saliva).