Adrenokorteks Stres Profil test

Adrenokorteks Stres Profil test +

Šta je Adrenokorteks Stres Profil test?

Testiranje salive je laka, neinvazivna opcija za merenje nivoa nevezanog, biološki aktivnog hormona. Biološki aktivna forma hormona je oblik koji je aktivan, za razliku od hormona u serumu koji je uglavnom vezan za protein i u neaktivnom je obliku. U serumu merimo količinu hormona (ukupnu) od koje je velika porcija u neaktivnom obliku.

Salivarni kortizol je realan indikator slobodnog oblika kortizola u krvnoj plazmi. Nevezani kortizol je biološki aktivan oblik cirkulišućeg hormona, a njegova koncentracija je nezavisna od promena koncentracije transportnog proteina.

Četiri uzorka salive merena tokom dana daju uvid u prirodni cirkadijalni dnevni ritam kortizola i pomažu kliničarima da se bave specifičnim dnevnim stresovima.

DHEA se meri u jednom uzorku od 7:00 do 9:00 i izračunava se odnos DHEA i kortizola kako bi se dobio uvid u anaboličku/kataboličku ravnotežu.

DHEA se često smatra hormonom nadbubrežne žlezde, što i jeste, međutim, DHEA se takođe stvara i u jajnicima. Kada merimo DHEA, dobijamo informaciju i o nadbubrežnim žlezdama i o jajnicima. Ovo je posebno važno kada su nivoi DHEA visoki. Visok nivo DHEA može značiti da nadbubrežne žlezde povećavaju proizvodnju DHEA kao odgovor na stres ili visoke nivoe glukoze, ili da kod žena jajnici povećavaju proizvodnju DHEA kao deo kaskade sindroma policističnih jajnika. Visoki nivoi DHEA se često vide godinama pre nego što se razvije metabolički sindrom i trebalo bi da se koristi kao marker faktora rizika za insulinsku rezistenciju.

Nizak nivo DHEA se vidi kod „iscrpljene nadbubrežne žlezde“ (hipoadrenije). Kako akutni stres postaje hroničniji, stalno lučenje hormona nadbubrežne žlezde počinje da iscrpljuje nadbubrežne žlezde i nivoi DHEA i kortizola opadaju. Iz tog razloga se DHEA često meri u kombinaciji sa nivoima kortizola. Umor nadbubrežne žlezde se javlja u fazama. Faza u kojoj se pacijent nalazi može da se utvrditi praćenjem dnevnog grafikona kortizola i nivoa DHEA. Simptomi evoluirajućeg zamora nadbubrežne žlezde uključuju:

 • Umor;
 • Probleme sa spavanjem;
 • Nesposobnost da se osoba izbori sa stresom;
 • Anksioznost;
 • Nervozu;
 • Razdražljivost;
 • Razvoj alergije.

Kada se radi navedena analiza?

Simptomi disfunkcije HPA osovine mogu biti nejasni i veoma varijabilni, ali mogu uključivati:

 • Umor;
 • Nesanicu;
 • Povećanje telesne težine;
 • Depresiju;
 • Gastrointestinalne tegobe;
 • Hronični bol.

Svakodnevni stres, hronični bol, poremećaj regulacije šećera u krvi, loše psihološko stanje mogu promeniti HPA osovinu.

Neravnoteža u hormonima nadbubrežne žlezde može imati širok spektar negativnih posledica koje mogu negativno uticati na ukupan kvalitet života pacijenta.

Disfunkcija HPA osovine je povezana sa mnogim stanjima uključujući hipertenziju, kardiovaskularne bolesti, gastrointestinalnu i imunološku disregulaciju, dijabetes i metabolički sindrom,  depresiju, hronični umor, bol, neurodegenerativne bolesti i kognitivni pad.

Priprema za analizu adrenokorteks stres profil test-a

Za potrebe testa primenjujemo protokol uzorkovanja salive (pljuvačke) koji je jednostavan i omogućava često i jednostavno uzorkovanje bez stresa. Za testiranje pacijent dobija posebne bočice za sakupljanje salive koje se nazivaju salivete, kao i Uputstvo za pravilno sakupljanje uzorka salive.

Sledeći lekovi i suplementi mogu uticati na nivo hormona obuhvaćenih ovim testom:

 • Ketokonazol;
 • Klomifen;
 • Fenitoin;
 • Steroidi;
 • DHEA suplementacija.

Rezultat:

 • Laboratorijski izveštaj nudi grafiku laku za tumačenje koja prikazuje rezultate prirodnog dnevnog ritma. Testiranje profila stresa adrenokorteksa može otkriti disbalanse HPA osovine i dati pravac za kliničku intervenciju sa ciljanim terapijskim tretmanima kao što su podrška nutrijentima i/ili adaptogenima, upravljanje stresom, modifikacija ponašanja i intervencije u načinu života.

Vreme izdavanja rezultata:

 • Vreme izdavanja rezultata je do dve radne nedelje.