Funkcionalna medicina

Funkcionalna medicina, u saradnji sa Beolabom, kabinetom za Funkcionalnu medicinu, predstavlja pristup zdravstvenoj zaštiti koji se fokusira na individualne biološke sisteme i potragu za osnovnim uzrocima bolesti. Analizirajući genetske, okolišne i životne faktore, ovaj pristup teži da razume kako interakcija između različitih sistema u organizmu utiče na zdravlje i bolesti pojedinca.