Antimilerov hormon (AMH) • Demetra Lab

Antimilerov hormon (AMH)

• Antimilerov hormon (AMH) je dobio ime po čuvenom nemačkom anatomu i fiziologu Mileru (Johan Peter Miler, 1801–1858).

Danas se zna da je gen za AMH na 19. hromozomu, dok se gen za njegove receptore nalazi na 12. hromozomu. Ima presudnu ulogu u razvoju muških polnih organa tako što sprečava, još u toku embrionalne faze, razvoj Milerovih kanala, iz kojih nastaju ženski polni organi.

• AMH je pouzdan marker za reproduktivni potencijal jajnika i može da se meri bilo kada u toku ciklusa, za razliku od inhibina B i FSH – koji se određuju trećeg dana ciklusa da bi nalaz bio dijagnostički validan. Vrednosti AMH ne zavise od telesne težine, načina života, ishrane, upotrebe alkohola.

Kako se rađanje dece sve više odlaže, tako se i sa uvećanjem godina starosti žene – smanjuje njena plodnost. Procena rezervi jajnika je postala veoma važna.

Nivo AMH se najčešće određuje kod žena koje se pripremaju za biomedicinski potpomognutu oplodnju, kako bi se procenilo kolike su im rezerve jajnih ćelija sadržanih u jajnicima. Ispitivanjem rezerve jajnih ćelija može da se proceni preostali broj reproduktivnih godina.

Žene sa sniženim AMH imaju manji broj jajnih ćelija, samim tim i manju učestalost ostvarenih trudnoća. U odnosu na FSH (folikulostimulirajući hormon), vrednosti AMH su superiorne kada se procenjuje broj jajnih ćelija.

Vrednosti ovog hormona opadaju naročito posle 40-te godine. Međutim, ovo smanjenje se može javiti i pre 40-te godine, pa čak i ranije.

Žene kod kojih dolazi do smanjenja broja jajnih ćelija pre 40-te godine, najčešće imaju prevremenu insuficijenciju jajnika (POF), što se ranije nazivalo terminom „preuranjena menopauza“. Kod ovih žena je, po pravilu, smanjen nivo AMH, a povišen nivo FSH.

Takođe,važno je napomenuti pa povišene vrednosti AMH ukazuju na policistične jajnike.

Iz svega gore navedenog jasno je da AMH slobodno možemo nazvati „kraljem“ među hormonima u laboratorijskoj dijagnosti procene funkcije jajnika.

• Veoma je važno kako se određuje nivo AMH,tačnije kojom metodom se radi.
Nekada samo deseti delovi vrednosti AMH-a su nešto što vas deli od odluke komisije o spremnosti za vantelesnu oplodnju.

Zato je Vaša Demetralab u skladu sa svojim principima i načelima o dobroj laboratorijskoj praksi odlučila da analizu AMH radi potpuno automatizovano i sa izuzetnom preciznošću u očitavanju jako niskih vrednosti.

Isključivanje manuelnog rada skraćuje vreme izdavanja rezultata i mogućnosti ljudskog uticaja prilikom očitavanja, a širok merni opseg znači da se regustruju izuzetno niske vrednosti veoma precizno.

Za više informacija nas kontaktirajte.